FIDE Arbiters’ Seminar in Zhu, Hai, CHINA

FIDE Arbiters Seminar-Zhu Hai CHINA  2014
From 26 to 30 October 2014 a FIDE Arbiters’ Seminar was organized in Zhu Hai, China, by the Chinese Chess Association and under the auspices of FIDE.

The lecturer was IA Ignatius Leong (SIN), FIDE Lecturer and Assistant Lecturers were IA Zhu Jiaqi (CHI) and IA Zhang Jilin (CHN).

55 people from China participated in the Seminar and in the in the examination test, held after the end of the lectures.

The following succeeded in the test and they will be awarded a norm or the FIDE Arbiter title, after the approval of the next FIDE Presidential Board:

姓名 NAME GENDER FED FIDE ID
许昱华 Xu,Yuhua F CHN 8600635
王青 Wang,Qingwei M CHN 8602751
Lin,Weiguo M CHN 8600058
安燕 An Yanlong M CHN 8615675
邝颖 Kuang,Yinghui F CHN 8600988
张一 Zhang Yiping M CHN 8615802
颖辉 Liu Yinghui F CHN 8612293
朱椿舜 Zhu Chunshun M CHN 8615721
梁雨佳 Liang,Yujia F CHN 8615845
郝玉亮 Hao,Yuliang M CHN 8615837
洪涛 Hong,Tao M CHN 8616248
梁自明 Liang,Ziming M CHN 8615683
Lin,Zhuhuan M CHN 8611637
杨寒 Yang Hanxiong M CHN 8608296
潘彦陪 Pan Yanpei M CHN 8615730
师淑华 Shi Shuhua F CHN 8615748
连瑞 Lian Ruihui F CHN 8615756
郭嘉 Guo Jiaming M CHN 8615772
潘理想 Pan Lixiang M CHN 8612382
王馨悦 Wang Xinyue F CHN 8603960
赵雅伦 Zhao Yalun F CHN 8606820
Fang Weichen M CHN 8615640
杨海 Yang Hainan M CHN 8602948
贾昊 Jia Haoxiang M CHN 8602999
梁浪 Liang Langfa M CHN 8615861
刘瑶 Liu Yao F CHN 8615780
Zhu Yingzhong M CHN 8615713
罗新跃 Luo Xinyue M CHN 8615659
刘襄琳 Liu Xianglin F CHN 8602409
邓思 Deng Siyu F CHN 8604797
王琛 Wang,Chen F CHN 8605246
Yu,Ting F CHN 3403963
刘月清 Liu,Yueqing M CHN 8611750
高宁林 Gao,Ninglin F CHN 8615705
李自 Li,Ziwei M CHN 8615829
李若谷 Li,Ruogu M CHN 8615853
高懿屏 Gao,Yi-Ping F TPE 16300955
王大捷 Wang, Ta-Chieh M TPE 16301331
王天瑜 Wang,Tianyu M CHN 8615870
朱王祥 Zhu,Wangxiang M CHN 8615691
Tony Tan Tan Teck-Leng Tony M SIN 5817846
江开礼 Jiang,Kali M CHN 8615799
Xu,Xin M CHN 8615810
宋本磊 Song,Benlei M CHN 8611629
李梓煦 Li,Zixu M CHN 8615667
黎元星 Li,Yuanxing M CHN 8605920
乐馨聪 Yue xincong F CHN 8605882
杨世宾 Yang Shibing M CHN 8616108
王宏 Wang Hongwei M CHN 8616116

IA Panagiotis Nikolopoulos
Chairman
FIDE Arbiters’ Commission